ชาติที่แล้วเราไปผูกมัดใครไว้บ้างหรือปล่าว

 ชาติที่แล้วเราไปผูกมัดใครไว้บ้างหรือปล่าว
SIZE: 18pt; COLOR: rgb(63,128,128); FONT-FAMILY: Verdana">

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า
ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร
'

คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ
แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง
(
คาถา บทนี้  เป็นคาถาที่ใช้สำหรับขอขมาพระรัตนตรัย และใช้เพื่อถอนคำสาปแช่ง ในอดีตชาติ ที่ติดตามมา เพราะเราไม่รู้ว่าเคยได้ ล่วงเกินปรามาสใครไปบ้างก็ไม่รู้ ไม่เว้นแม้กระทั้ง
พระพุทธองค์ พระอรหันต์ พ่อ แม่ เป็นต้น
เพราะบางคนทำการใดๆ มักมีอุปสรรค หรือมักมีคนไม่ชอบหน้า
ขอผู้ได้รับใบคำขอขมาและอธิษฐานจิตนี้
กรุณาส่งให้ผู้อื่นต่อเพื่อสร้างผลบุญบารมีต่อไป
cid:4CFF6240B46D4EB3A8963C526672B48F@has.local     cid:4CFF6240B46D4EB3A8963C526672B48F@has.local      cid:4CFF6240B46D4EB3A8963C526672B48F@has.local
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี

ตั้งนะโม ๓ จบ
ชินะปัญชะระ ปะริตตังมัง   รักขะตุ สัพพะทา หรือ วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ ๙ จบ
(ขอพระอนันตชินเจ้าในบัญชรแวดวงกงล้อม พระโมรปริต รและพระขันธปริตร อรหันต์เจ้า จงคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าให้พ้นจากภยันตรายสรรพสิ่งทั้งปวง ตลอดเวลาทุกเมื่อ)


กระดาษแผ่นนี้ส่งมาเพื่อให้ท่านโชคดี
  แผ่นแรกอยู่ที่ประเทศอังกฤษ  
เมื่อได้รับแล้วให้ส่งต่อไปอีก
9 ฉบับ หลังจากนั้นคุณจะได้รับโชคภายใน 9 วัน  นี่ไม่ใช่การหลอกลวงเพื่อสนุกสนาน คุณจะได้รับโชคดี คุณไม่ต้องส่ง! เงินเพื่อความเชื่อถือ คุณอย่าเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้  จดหมายฉบับนี้ต้องส่งออกจากมือคุณภายใน 7 วัน หรือ 168 ชั่วโมง /
 
Tag : บทความ ชาติที่แล้ว เราไปผูกมัด ใครไว้ บ้างหรือปล่าว
เมื่อ : 15 ก.พ. 53 20:17:28
ที่มา: www.hotmail.com
โดย : kura