ฟังเพลง kokoro No Koe De ขนมจีน

 
ฟังเพลง    kokoro No Koe De     ขนมจีน

o sa e ra re nai
kokoro no ko e ya
kiku e ru ka shi na se ko shi te mo
sut to kokono ni hi me ta o moi wo
yuma kanji ru no to bi ta shi ta i
ka na kimo shi wa
anata no se i yo
a e ba ni ju mo nu ne ga ip paite
o ku da ni nat te sut to hi do nete
yo ni mo ki nai nani mo mi e nai
o ko ra nai de ne at ta ga suki
o ko ra nai de ne dai suki na no yo
wa ka ra nai no kokoro ga
dai suki kon na ni mo
wa ka at te anata da ke
ki it te ho shi yo
anata ga mo shi mo
hara re te it te mo ka ma wa nai
it to ko da dakke anata ga suki
honta wo mo ot to it tai ke re do....
o ko ra nai de ne at ta ga suki
o ko ra nai de ne dai suki na no yo
wa ka ra nai no kokoro ga
dai suki kon na ni mo
wa ka at te anata da ke
ki it te ho shi yo
anata ga mo shi mo
hara re te it te mo ka ma wa nai
it to ko da dakke anata ga suki
honta wo mo ot to it tai ke re do....
โอ ซา เอ รา เร ไน
โคโคโร โนะ โค เอ ยา
คิคุ เอ รุ คา ชิ นา เซ โค ชิ เต โม
ซุต โต โคโค โนนิ ฮิ เม ตา โอ โมอิ โว
ยุมา คันจิ รูโน โต บิ ตา อิ
คานา คิ โมจิ วา อานาตะ โน เซ อิ โย
อา เอ บา นิ จู โม นู เน กา อิปไปเต
โอคุ ดา นิ นัต เต ซุด โตะ ฮิโด เนเต
โยนิ โม เด คิ ไน นา นิ โม มิ เอ ไน
*โอ โค รา ไน เด เน อัต ตะ กา สึกิ
โอ โค รา ไนเด เน ได สึกินา โน โย
วาคาราไน โน โคโคโร กา ไดสึกิ คนนานิโม วา คาอัตเต อานาตา ดา เค
*คา อิต เต โฮ ชิ โย
อานาตะ กา โม ชิ โม
ฮาราเร เต อิท เต โม คา วา นา อิ
อิท โต โค โด ดัค เค อานาตะ กา สุกิ โฮนโต โว โม โอต โต อิต ไต เค เร โดTag : ฟังเพลง kokoro No Koe De ขนมจีน
เมื่อ : 30 เม.ย. 53 23:31:48
โดย : zubzip_star