ฟังเพลง หงส์เหนือมังกร นันทิดา แก้วบัวสาย

 
ฟังเพลง    หงส์เหนือมังกร     นันทิดา แก้วบัวสาย


ฟ้าดูมืดมน
มองทางไหน อ้าง
ว้างเหน็บหนาวใจ
แทบไม่เห็น หน
ทางจะก้าวไป
แต่ต้องจำ ฝืนทน เผชิญ
ฟ้าดูหมองมัว
แหละภูผา แกร่ง
ขวางทางก้าวเดิน
หากจะไป ต้อง
บินให้สูงเกิน
ฝ่าพายุ เบื้องบน
สู่ปลายขอบฟ้า
หมื่น ทาง ยาวไกล แค่ไหน
หมื่น พัน ภัยพาล ใดๆ
หนึ่ง ใจ ยืน ยัน จะไป
ไม่ มี วันยอม เลิกรา
ตราบ ใด ใจยัง ไม่ท้อ
ขอ บิน ไป บน เวิ้ง ฟ้า
ฝ่า ฟัน โภย ภัย นานา
ให้ถึงปลายทาง สักวัน
หวังเพียงไม่นาน
จะพานพบ กับ
ฟ้าที่สวยงาม
ได้แต่หวัง ไว้
ตรงปลายเส้นทาง
จะได้พัก หัว ใจ
กับ ฝัน ที่รอ คอย
Solo 7 Bars...6...
7... หมื่น ทาง ยาวไกล
แค่ไหน
หมื่น พัน ภัยพาล ใดๆ
หนึ่ง ใจ ยืน ยัน จะไป
ไม่ มี วันยอม เลิกรา
ตราบ ใด ใจ ยัง ไม่ท้อ
ขอ บิน ไป บน เวิ้ง ฟ้า
ฝ่า ฟัน โภย ภัย นานา
ให้ถึงปลายทาง สักวัน
หวังเพียงไม่นาน
จะพานพบ กับ
ฟ้าที่สวยงาม
ได้แต่หวัง ไว้
ตรงปลายเส้นทาง
จะได้พัก หัว ใจ
กับ ฝัน ที่รอ คอยTag : ฟังเพลง หงส์เหนือมังกร นันทิดา แก้วบัวสาย
เมื่อ : 02 พ.ค. 53 11:12:41
โดย : zubzip_star