ฟังเพลง เล่าสู่กันฟัง ธงไชย แมคอินไตย์

 
ฟังเพลง   เล่าสู่กันฟัง    ธงไชย แมคอินไตย์

ฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉัน
chan yang jam sa-mer tee ter koie bok gap chan
I always remember the words you told me.
คิดแล้วยังตื้นตันเกินอธิบาย
kit laew yang dteun dtan gern a-ti-baai
When I think about it, I am just too overwhelmed to explain.
นึกถึงคำๆนั้นทุกวันที่ห่างกันไป
neuk teung kam-kam nan took wan tee haang gan bpai
I recall those words when you are far away from me.
เหมือนมันเป็นโยงใยที่ส่งถึงกัน
meuan man bpen yonge yai tee song teung gan
They are like a link between us.
ไม่ว่าเราจะโชคดี หรือบางทีที่ร้องไห้ ต่างคนสนใจจะฟัง
mai waa rao ja choke dee reu baang tee tee rong-hai dtaang kon son-jai ja fang
Irregardless of whether we are lucky or sad and down on our luck. Both of us are keen to care.
เพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝัน
pror waa nai chee-wit reuang jing man dtaang jaak fan
Because in life, the reality is very different from our dreams.
ฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจ
fan mai koie mee wan tee jep cham jai
When we have dreams, we will not be sad.
มีผู้คนอยู่รอบกาย เหมือนไม่มีไม่เห็นใคร แต่ใจๆฉันยังมีเธอ
mee poo-kon yoo rop gaai meuan mai mee mai hen krai dtae jai-jai chan yang mee ter
There are so many people around me, yet I do not take an interest in anyone. Because my heart is still with you.
คืนที่ไร้แสงไฟ วันที่ใจมัวหม่น ขอเพียงใครสักคนห่วงใยกัน
keun tee rai saeng fai wan tee jai mua mon kor piang krai sak kon huang yai gan
On those dark nights and days when I feel gloomy. Can I have someone to worry about me?
วันที่เสียน้ำตา วันที่ฟ้าเปลี่ยนผัน เธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคน
wan tee sia nam dtaa wan tee faa bplian pan ter gor yang mee chan yoo tang kon
The day I am sad and cry, the day the sky changes. You still have me as your friend.
ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว
fon tee dtok taang none naao teung kon taang nee yang yaak daai yin took reuang raao
Whenever the rain falls on you, I will feel the cold. I want to listen to your worries.
ยังนอนดึกอยู่ใช่ไหม เธอผอมไปหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
yang non deuk yoo chai mai ter pom bpai reu bplao yaa leum lao soo gan fang
Do you still sleep late at night? Are you losing weight because of your worries? Don't forget to share them with me.
(Interlude)
คืนที่ไร้แสงไฟ วันที่ใจมัวหม่น ขอเพียงใครสักคนห่วงใยกัน
keun tee rai saeng fai wan tee jai mua mon kor piang krai sak kon huang yai gan
On those dark nights and days when I feel gloomy. Can I have someone to worry about me?
วันที่เสียน้ำตา วันที่ฟ้าเปลี่ยนผัน เธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคน
wan tee sia nam dtaa wan tee faa bplian pan ter gor yang mee chan yoo tang kon
The day I am sad and cry, the day the sky changes. You still have me as your friend.
เพราะฝนที่ตกอยู่ทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว
pror fon tee dtok yoo taang none naao teung kon taang nee yang yaak daai yin took reuang raao
Because when the rain falls on you, I feel the cold too. I want to listen to your problems.
เธอลำบากอะไรไหม เธอสู้ไหวหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
ter lam-baak a-rai mai ter soo wai reu bplao yaa leum lao soo gan fang
Is something bothering you? Can you deal with it? Do not forget to share them with me.
เพราะฝนที่ตกอยู่ทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว
pror fon tee dtok yoo taang none naao teung kon taang nee yang yaak daai yin took reuang raao
Because when the rain falls on you, I feel the cold too. I want to listen to your problems.
เธอลำบากอะไรไหม เธอสู้ไหวหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
ter lam-baak a-rai mai ter soo wai reu bplao yaa leum lao soo gan fang
Is something bothering you? Can you deal with it? Do not forget to share them with me.
เธอยังขาดอะไรไหม เธอสู้ไหวหรือเปล่า
ter yang kaat a-rai mai ter soo wai reu bplao
Are you in need of anything? Will you be able to manage it?
อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง เธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน
yaa leum lao soo gan fang ter yang mee chan yoo tang kon
Do not forget to tell me, you will still have me as your friendTag : ฟังเพลง เล่าสู่กันฟัง ธงไชย แมคอินไตย์
เมื่อ : 04 พ.ค. 53 02:23:23
โดย : zubzip_star