โลโก้ Google วันพ่อแห่งชาติ และ วันชาติของไทย

 


logo.jpg

เป็นที่ทราบกันดีว่า วันที่ 5 ธันวาคม เป็น วันพ่อแห่งชาติ แต่ นักท่องเว็บที่เปิดหน้าโฮมเพจของ Google จะเห็นว่าสีของตัวอักษรโลโก้ เป็นสีเดียวกับธงชาติไทย คือ แดง ขาว น้ำเงิน โดยตัวอักษร g ถูกเเทนที่ด้วยเเผนที่ประเทศไทยสีน้ำเงิน ... ก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะนอกจาก วันที่ 5 ธันวาคม จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเป็น วันพ่อแห่งชาติ แล้ว ยังถือว่าวันนี้เป็น "วันชาติของไทย" อีกด้วย

          ทั้ง นี้ ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยมีการกำหนด วันชาติ ให้เป็นวันที่ 24 มิถุนายน เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย โดยได้มีการเฉลิมฉลองวันชาติครั้งแรกในปี พ.ศ. 2482 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

          จนวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 ในสมัยที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย โดยเหตุที่เปลี่ยนเพราะมีข้อไม่เหมาะสมหลายประการ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นหลักการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน

          จึงควรถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย โดยยกเลิก วันชาติ ในวันที่ 24 มิถุนายน ดัง นั้น นับแต่ปี พ.ศ. 2503 ประเทศไทยจึงได้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันชาติ" ของไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

          และนี่ก็คือที่ไปที่มาของโลโก้ Google วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และ วันชาติของไทย นั่นเอง
Tag : โลโก้ Google วันพ่อแห่งชาติ วันชาติของไทย
เมื่อ : 05 ธ.ค. 53 17:06:59
ที่มา: www.kapook.com
โดย : kura