ความจริง ที่เกี่ยวกับลัดดาแลนด์

 


เริ่มด้วย ลัดดาแลนด์ คือ อุทยานการท่องเที่ยง ที่โด่งมากในอดีต (ไม่เกี่ยวกับบ้านจัดสรร และ ผีุดุ เลยแม้แต่น้อย) เริ่มจาก ภาพถ่ายทางอากาศ โดยรวม ภาพนี้ถ้าจำไม่ผิด ศาลาตรงกลางจะเป็นพิพธภัณฑ์ชาวเขา ศาลาด้านบนซ้ายมือเป็นสถานที่ขายของที่ระลึก (พวกเครื่องเงิน เสื้อผ้าชาวเขา น้ำมะเกี๋ยง) ศาลากลม ๆ สองหลังมีไว้จัีดการแสดงพื้นเมือง (หลังใหญ่ตัวอาคารไว้โชว์ หลังเล็กไว้เปลี่ยนเสื้อผ้านักแสดง) รวมทั้งมีการแสดงของชาวเขาด้วยเมื่อ : 05 พ.ค. 54 10:54:56
โดย : 1