รักแท้แพ้....ความใกล้ชิดจริงหรือ?

 
รักแท้แพ้....ความใกล้ชิดจริงหรือ?

รักแท้แพ้....ความใกล้ชิดจริงหรือ?

รักแท้...แพ้ใกล้ชิด จริงหรือ?

 รักแท้

ความรักของเขา ก็เป็นเพียงน้ำแข็งที่ดื่ม

แล้วชื่นใจ แต่เมื่อวางทิ้งไว้ก็กลายเป็นน้ำ

เปล่า คู่รักบางคู่เลิกกันเพราะอยู่ห่างกัน

อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่ารักแท้..จะไม่มีวัน

จบลงง่าย ๆ ยิ่งหนียิ่งอยู่ใกล้ติดอยู่ในความ

ทรงจำเพราะความห่างไกล ความรัก..ไม่ได้

เพียงแค่ต้องการดูแลใกล้ชิด การเอาใจใส่

การสัมผัส การพูดคุย

และการได้เห็นหน้ากันตลอดเวลา ความรัก..

มันเป็นความผูกผัน

ไม่ว่าต่างฝ่ายจะต้องแยกย้ายไปอยู่ไหน แต่

ในหัวใจหากยังระลึกถึงกันเสมอ

ยังเป็นความห่วงใยกัน มันจะมีเส้นใยที่ยัง

โยงถึงกันได้

และเป็นเส้นใยที่ยาวมากพอจนสามารถโยง

ได้แม้คนละโลก

แต่หากความรักของเธอต้องจบลง

เพียงเพราะใครคนใดคนหนึ่งอยู่ห่างคนอีกคน

และมีคนอีกคนเข้ามาใกล้ชิดคน ๆ นั้น แสดง

ว่า คน ๆ นั้นไม่ได้มีความรักที่แท้จริง

เพียงแต่เขามีความต้องการการเอาใจใส่

ดูแลอย่างใกล้ชิดเท่านั้นเอง

เพราะหากเขาซึมซับได้อย่างรวดเร็วจนลืม

คนอีกคนที่อยู่ฟากหนึ่งได้

ความรักของเขาก็เป็นเพียงน้ำแข็งที่ดื่มแล้ว

ชื่นใจแต่เมื่อวางทิ้งไว้ก็กลายเป็นน้ำเปล่า

มีคนเคยวิเคราะห์กันว่า ผู้ชายมักเป็นฝ่าย

จากไปก่อนเสมอ ถ้าเป็นหญิงมักอยากเก็บ

เอาไว้ตัดใจยาก..เมื่ออยู่ห่างจากคนรัก เมื่อ

มีใครเข้ามาใหม่ ผู้หญิงมักทิ้งความเอาใจ

ใส่ที่เคยมีกันกับคนรัก เพราะผู้ชายมักต้อง

การการเอาใจใส่ ดูแล อย่างใกล้ชิด

และมีความอดทนน้อย เมื่อความรักมันล้นอก

แต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ก็จะต้องหาทางเอาถ่ายเทไปยังผู้อื่น

และเมื่อมีใครเข้ามาในเวลานั้น โดยเฉพาะ

คนที่มีอะไรหลาย ๆ อย่างถูกใจ และใหม่น่า

สนใจค้นหากว่า

เขาก็สามารถถ่ายเท..มันให้กับเธอผู้นั้นได้

เธอเชื่ออย่างหนึ่งไหมว่า

เมื่อเวลาผ่านไป แม้เขาจะไปเจอคู่แท้....

แต่เธอจะเป็นคนที่อยู่ในความทรงจำที่ดีของ

เขาไปอีกนาน

แต่หากความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นกับเขาเป็น

เรื่องของอารมณ์เหงาชั่วระยะเวลาหนึ่ง

วันหนึ่งเขาจะพบเองว่า

ผู้หญิงคนนั้น ผู้ชายคนนั้น ไม่สามารถทำให้

เขารู้สึกรักได้ เหมือนเธอ

แล้วเขาจะกลับมาหาเธอ

สิ่งที่เขาได้เรียนรู้จะทำให้เขาเข้าใจรักแท้

และกลับมาอย่างมั่นคง ณ ตอนนั้นก็อยู่ที่เธอ

ว่า จะยินดีต้อนรับเด็กหนีเที่ยวให้เข้าบ้านได้

ไหม ถ้าเธอยังรักเขาอยู่ เธอพิสูจน์ได้

แล้วอย่างหนึ่งว่า ต้องปล่อยให้เขาออกจาก

บ้านไปก่อนแล้ว เขาจะรู้ว่านอกบ้านกับใน

บ้าน ที่ไหนอบอุ่นกว่ากัน......

ถ้าคุณอ่านแล้วเห็นว่า

น่าส่งต่อให้กับคนที่กำลังหาคำตอบ คำว่า

                                                                          "รักแท้..แพ้ใกล้ชิดจริงหรือ ?
Tag : รักแท้แพ้....ความใกล้ชิดจริงหรือ? สาระความรัก
เมื่อ : 28 ธ.ค. 54 13:52:58
ที่มา: แหล่งข่าวซุบซิบ
โดย : zaazaa