รับเหมางานซ่อมกันซึมดาดฟ้า -ระบบไฟฟ้า-ประปา-ทาสี -ผนังเบา ฝ้า -อลูมิเนียม ครบวงจร

 


รับเหมางานซ่อมกันซึมดาดฟ้า -ระบบไฟฟ้า-ประปา-ทาสี -ผนังเบา ฝ้า -อลูมิเนียม ครบวงจร
t-2home  โทร.081-869-5580  e-mail: paparrut3333@hotmail.com

งานระบบกันซึมดาดฟ้า
งานระบบไฟฟ้า
งานระบบประปา
งานทาสี
งานฝ้าเพดาน
งานผนังเบา
งานประตู-หน้าต่าง-ผนัง-อลูมิเนียม

งานอาคารใหม่
งานอาคารเก่า
งานปรับปรุง - ซ่อมแซม - ต่อเติม

รับเหมางานซ่อมกันซึมดาดฟ้า-ระบบไฟฟ้า-ประปา-ทาสี ครบวงจร
t-2home  โทร.081-869-5580  e-mail: paparrut3333@hotmail.com

 

 

 

 
เมื่อ : 27/5/2558 1:24:47
โดย : pruksa3000