บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ร่วมกิจกรรมดีๆ

 


บิณฑ์  บรรลือฤทธิ์ ทำรายการ พิสูจน์ความจริง และ กำลังจะมีกิจกรรม “พิสูจน์ความจริงสัญจร มอบไออุ่นคนบนดอย” ดูเนื้อหาได้ที่นี่

 

ขอแนบรายละเอียดโครงการ

โครงการ “พิสูจน์ความจริงสัญจร มอบไออุ่นคนบนดอย”

รายการพิสูจน์ความจริง กับบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ร่วมกับ กองกำลังนเรศวร กองทัพภาคที่ 3 , มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดทำโครงการ “พิสูจน์ความจริงสัญจร มอบไออุ่นคนบนดอย”เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

พื้นที่ดำเนินโครงการ

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี ม.3 บ้านแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


วันที่ดำเนินโครงการ

28-29 พฤศจิกายน 2558

สภาพพื้นที่

หมู่ 3 บ้านแม่วะหลวง เป็นหมู่บ้านในพื้นที่ชายแดน บนดอยสูง ห่างไกล ความเจริญ การเดินทาง จากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถึง บ้านแม่วะหลวง ระยะทาง เพียง 180 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ในหุบเขาห่างไกล 
ประชากร

ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่วะหลวง ตำเป็นคนชนเผ่า กะเหรี่ยง จำนวนประชากร 2,450 คน แบ่งเป็นชาย ชาย 1220 คน หญิง 1230 คน จำนวนหลังคาเรือน 650 หลังคาเรือน) มีฐานะยากจน ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทอผ้ารายได้เฉลี่ยเพียงประมาณ 7,000 บาท ต่อปี เท่านั้น

สภาพปัญหา

1.เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าเขา บนดอยสูง ทำให้ ในหน้าหนาวอุณหภูมิลดต่ำ เฉลี่ยอยู่ที่ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทำให้ขาดแคลนอุปกรณ์กันหนาว โดยเฉพาะเด็กๆ

2.การเป็นชุมชนขนาดใหญ่ตำบลแม่วะหลวงมีโรงเรียน ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ชั้นม. 3 ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 2.ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี

โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 252 คน เป็นชาย 118 คน หญิง 134 คน ทำให้ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน หนังสือ อุปกรณ์กีฬา ทำให้เด็กๆ ขาดโอกาสในการเรียนรู้ 
โครงการที่จะดำเนินการ

1.สร้างห้องน้ำ ให้ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี จำนวน 6 ห้อง

2.สร้างโรงอาหารพร้อมโรงครัว

3.ปรับปรุงห้องเรียน ติดผ้าใบกันฝนสาด

4.เครื่องกันหนาว จำนวน 2500 ชุด

5.เครื่องเขียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา

6.ยารักษาโรค

7.เครื่องอุปโภค บริโภค อื่น ที่จำเป็น 

ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี “พิสูจน์ความจริงสัญจร มอบไออุ่นคนบนดอย”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หมายเลขบัญชี

013 -1- 58000-7

เบอร์ติดต่อ “พิสูจน์ความจริงสัญจร มอบไออุ่นคนบนดอย”

โทรศัพท์ : 087-035-4567
เมื่อ : 8/11/2558 15:59:54
โดย : newsconnect