คืนวันลอยกระทง...คืนที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันมากที่สุด

 


“คืนวันลอยกระทง เป็นคืนที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันมากที่สุด(**1)”  
จากสถิติแสดงให้เห็นว่าจากกลุ่มตัวอย่าง 1,042 ราย อายุ 15-25 ปี 
ตอบคำถามที่ถามถึงเทศกาลใดมีโอกาสนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมากที่สุด
เกือบครึ่งหรือร้อยละ 40(**2) ระบุว่า เทศกาลลอยกระทง
รองลงมา ร้อยละ 28 คือวันวาเลนไทน์ (**3)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้คำขวัญในการลอยกระทงปีนี้ว่า 
“วันลอยกระทง เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง” (**4)

เราลองมาดู คลิป ที่แสดงความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้ที่อาจเป็นเหมือนหลายๆ
ครอบครัวในสังคมเมืองตอนนี้

 

https://www.youtube.com/watch?v=edeC4Wj947Q

 

คุณคิดอย่างไรต่อ บทบาทของครอบครัว ในช่วงลอยกระทงนี้

ในการเตรียมตัวบุตรหลานรับเทศกาลลอยกระทงปีนี้
การตรวจสอบดูแลบุตรหลาน อย่างเดียวพอไหม

ขอบคุณค่ะ  

 
ที่มาข้อมูล
(**1) https://www.gotoknow.org/posts/310173
(**2) http://www.thairath.co.th/content/309383
(**3) http://goo.gl/2oMzBS
(**4) http://www.m-society.go.th/download/article/article_20151112171002.pdfเมื่อ : 23/11/2558 19:54:34
โดย : sala_mali