สังคมไทยกับกระเบื้องแร่ใยหินไครโซไทล์

 


สังคมไทยกับกระเบื้องแร่ใยหินไครโซไทล์

“ผมทำอาชีพมุงกระเบื้องมากว่า 20 ปี ทำงานอยู่กับกระเบื้องทุกวัน จับกระเบื้องใยหินทุกวันผมไปตรวจสุขภาพก็ไม่เคยว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะมุงกระเบื้องใยหินนะ ลูกน้องผม 12 คนก็ไม่เคยป่วยเพราะสารใยหิน ขั้นตอนเวลามุงกระเบื้องใยหิน ก็จะมุงเลยหัวแปรประมาณ 5 ซม. มุงทั้งแผ่นเป็นแถวยาวขึ้นไปเลย ไล่เต็มไปไม่ได้ตัดมุมสาเหตุที่ฟาร์มส่วนมากใช้กระเบื้องใยหินเพราะมันทนกว่า ทนความร้อนได้ดีและก็ทนรับสภาพลมได้ดีกว่า

ที่สำคัญ…ผมและคนงานของผมก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีทุกอย่างครับ”

นายบุญลือ แจ่มจันทร์

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินไครโซไทล์ อยู่คู่ชุมชนและคนไทยมากว่า 70 ปี ประกอบกับอาคารบ้านเรือนรวมถึงฟาร์มสุกรต่างๆ ยังคงมีความต้องการใช้กระเบื้องใยหิน เพราะมีอายุการใช้งานที่นาน คงทนต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอากาศที่ร้อนชื้นอย่างประเทศไทย ที่สำคัญในประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากการใช้กระเบื้องแร่ใยหินไครโซไทล์…

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้ใช้กระเบื้องแร่ใยหินไครโซไทล์มุงหลังคาประมาณ 2 ล้านราย หรือ 5.7 แสนครัวเรือน ทั่วประเทศ!!

http://www.youtube.com/watch?v=vRX5Za1gtXk&feature=player_embedded


ติดตามอ่านความรู้เรื่องแร่ไครโซไทล์ แร่ใยหิน ได้ที่ 

www.chrysotile.co.th

http://www.youtube.com/user/ChrysotileThailand

https://twitter.com/ChrysotileThai

www.facebook.com/ChrysotileThailand
#chrysotilesafeuse #แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย
เมื่อ : 1/4/2559 8:58:42
โดย : chrysotile