ชื่อมงคลแบบเด็กวันจันทร์

 


เด็กที่เกิดวันจันทร์

มีเสน่ห์พื้นฐานอยู่ที่ใครเห็นก็เมตตาเอ็นดู มีคนพร้อมอุปถัมภ์ มักเป็นคนมีจริตมารยาท เจรจาด้วยถ้อยคำไพเพราะ ยิ้มง่ายสดใส แต่ลึกๆ เป็นคนขี้เหงา ชอบให้คนเอาใจ ชอบเพ้อฝัน เปลี่ยนใจ และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

 

 

 

1. อักษรที่เป็น “บริวาร” ก ข ค ฆ ง

 

2. อักษรที่เป็น “อายุ” จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 

3. อักษรที่เป็น “เดช” ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

4. อักษรที่เป็น “ศรี” ด ต ถ ท ธ น

 

5. อักษรที่เป็น “มูละ” บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 

6. อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ย ร ล ว

 

7. อักษรที่เป็น “มนตรี” ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

 

8. อักษรที่เป็น “กาลกิณี” หมวดสระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ

 

 

 

เครดิต : MUMHELPER

goo.gl/nQOKhc
เมื่อ : 3/6/2559 15:11:30
โดย : CMCPro