ชื่อมงคลแบบเด็กวันอังคาร

 


เด็กที่เกิดวันอังคาร

 


 

มีสติปัญหาดี เฉลียวฉลาด ใจแข็งไม่กลัวใคร กล้าแสดงออก มีความร้อนแรงในอารมณ์อยู่ที่ใจ มักเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ ถ้อยคำเจรจาเป็นคนโผงผาง มักหูเบาเชื่อคนได้ง่ายและเป็นคนขวัญอ่อนอยู่ลึกๆ
 

1. อักษรที่เป็น “บริวาร” จ ฉ ช ซ ฌ ญ


2. อักษรที่เป็น “อายุ” ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ


3. อักษรที่เป็น “เดช” ด ต ถ ท ธ น


4. อักษรที่เป็น “ศรี” บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม


5. อักษรที่เป็น “มูละ” ย ร ล ว


6. อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ


7. อักษรที่เป็น “มนตรี” หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ


8. อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ก ข ค ฆ ง

 

 

 

 

เครดิต : MUMHELPER
เมื่อ : 6/6/2559 14:44:49
โดย : CMCPro