ชื่อมงคลแบบเด็กวันพฤหัสบดี

 


เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี


เป็นคนธาตุไฟ ลักษณะนิสัยเป็นคนใจร้อน ยึดมั่นในความคิดของตนเป็นใหญ่ เมื่อตัดสินใจแล้ว ยากที่ใครจะเปลี่ยนใจได้ มีความกระตือรือร้นไม่รอช้า บางครั้งหุนหันพลันแล่น แต่กลับเป็นคนมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง
 

1. อักษรที่เป็น “บริวาร” บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม


2. อักษรที่เป็น “อายุ” ย ร ล ว


3. อักษรที่เป็น “เดช” ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ


4. อักษรที่เป็น “ศรี” หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ


5. อักษรที่เป็น “มูละ” ก ข ค ฆ ง


6. อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” จ ฉ ช ซ ฌ ญ


7. อักษรที่เป็น “มนตรี” ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ


8. อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ด ต ถ ท ธ น

 

 

เครดิต : MUMHELPER
เมื่อ : 8/6/2559 15:28:45
โดย : CMCPro