การแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง/เปลือกตาตก

 


คลินิคหมอต่อพงค์ รัชดา

http://www.drtorpong.com/

https://www.facebook.com/torpongpolchan

การแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง/เปลือกตาตก

ปัญหาตาตก/เปลือกตาตก/กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
          ก่อนและหลังการแก้ไขเปลือกตาบนตกภาวะตาตก/เปลือกตาตก ไม่ได้หมายถึงโรคใดโรคหนึ่ง แต่หมายถึงลักษณะที่ขอบตาบนตกลงมาปิดตาดำมากกว่าปกติ อาจเป็นในตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้   เกิดขึ้นได้จากหลายโรค แต่ละโรคก็จะมีลักษณะของตาตก อาการอื่นๆที่แตกต่างกัน

 

          โดยปกติขอบตาบนจะอยู่ประมาณขอบบนตาดำหรือปิดลงมาเล็กน้อย1-2มิลลิเมตร ถ้าปิดตาดำมากขึ้นอาจจะมีปํญหาเรื่องความไม่เท่ากันของตาสองข้างที่สังเกตได้ชัดเจน หรือรบกวนการมองเห็น ต้องเงยหน้าเวลามองตรง หรือยกคิ้วเวลามองเพื่อช่วยยกเปลือกตาบนมากขึ้น 
            การแบ่งภาวะนี้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคอาจแบ่งได้ตาม ระยะเวลาที่เกิดโรค เช่น  1.กลุ่มที่เป็นมาตั้งแต่เกิด 2.กลุ่มที่เป็นมาภายหลัง  หรือแบ่งตามกลไกการเกิดเช่น 1.กลุ่มที่เกิดจากปํญหากล้ามเนื้อตา 2.กลุ่มที่เกิดจากปํญหาทางเส้นประสาท  3.กลุ่มที่เกิดจากการหย่อนยานของพังผืดที่ยกเปลือกตา 4.กลุ่มที่เกิดจากแรงกดทับ
          การประเมินผู้ป่วยกลุ่มนี้จะอาศัยประวัติการเกิดโรค ,การตรวจร่างกายโดยเฉพาะระดับของเปลือกตาที่ตก,การทำงานของกล้ามเนื้อที่ยกเปลือกตา,ความสามารถในการผลิตน้ำตาและกลไกการป้องกันอันตรายของลูกตา เพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด
ประมาณ 1 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการพักฟื้น
ประมาณ 2-3 วัน ปกติหลังผ่าตัดแก้ไขตาตก ก็สามารถลืมตาได้ปกติ ไม่ได้บวมจนตาปิด
การดูแลหลังผ่าตัด
ในช่วง 48 ชั่วโมงแรกแนะนำให้ประคบเย็นรอบดวงตาเพื่อลดการบวมและเลือดออกหลังผ่าตัด ทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการหลังจาก 48 ชั่งโมง เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแทน
การตัดไหม
ประมาณ 5-7 วัน


ภาพก่อนและหลังการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง(ได้รับอนุญาตจากคนไข้แล้วครับ) 

ก่อนผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหลังผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
เมื่อ : 7/12/2559 22:40:10
โดย : คลินิคหมอต่อพงค์